644 ΝΟΣΟΚΟΜΑ

652 ΚΡΗΤΙΚΟΣ

658 ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΣ

661 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

662 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ

663 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

665 ΙΤΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

669 ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ

678 ΠΑΣΣΑΣ

679 ΤΣΟΛΙΑΣ

687 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

689 ΑΜΑΛΙΑ

694 ΤΣΟΛΙΑΣ DELUXE